Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHereditární nádor prsu
MIM604373
GenCHEK2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
GENvia, s.r.o.
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.
Masarykův onkologický ústav

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.