Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHereditární nepolyposní karc. tl. střeva, (Sy. Lynch )
MIM120435
GenMSH2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.
Masarykův onkologický ústav
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.