Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevVitamín K epoxid reduktázový komplex, podjednotka 1
MIM608547
GenVKORC1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
BioLab spol. s r.o.
Fakultní nemocnice Ostrava
Ferticare SE
Genlabs s. r. o.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
IMALAB s.r.o.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Laboratoře AGEL a. s.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
SPADIA LAB a. s.
Trombotické centrum VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.