Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevVitamín K epoxid reduktázový komplex, podjednotka 1
MIM608547
GenVKORC1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
BioLab spol. s r.o.
Ferticare SE
Genlabs s. r. o.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
IMALAB s.r.o.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Laboratoře AGEL a. s.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
SPADIA LAB a. s.
Trombotické centrum VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.