Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevDeficit lipoprotein, lipázy (HindIII, PvuII, N2291S)
MIM609708
GenHindIII, PvuII, N291S
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.