Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevDihydropyrimidinová dehydrogenáze - DPYD
MIM612779
GenDPYD
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
GHC GENETICS s. r. o.
Masarykův onkologický ústav

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.