Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevAneuploidie chromozomů 13,18, 21, X a Y metodou QF PCR
MIM900013
GenQF PCR
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Centrum lékařské genetiky, s.r.o.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
Ferticare SE
Genetika Plzeň, s.r.o.
GENNET s.r.o.
GENvia, s.r.o.
IMALAB s.r.o.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Sanatorium PRONATAL
Thomayerova nemocnice
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.