Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevCytochrom P450, polypeptid 2C19
MIM124020
GenCYP2C19
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Genlabs s. r. o.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
SPADIA LAB a. s.
Trombotické centrum VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.