Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevCytochrom P450, polypeptid 2D6
MIM124030
GenCYP2D6
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
Genlabs s. r. o.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.