Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevChlamydia pneumoniae
MIM900053
Gen
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, Laboratoř lékařské genetiky
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.