Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevBorrelia sp.
MIM900055
Gen
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.