Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevMetylace septinu 9
MIM604061
GenSEPTIN9
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
CGB laboratoř a.s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.