Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevPreimplantační genetická diagnostika chromozomových abnormit pomocí arrayCGH
MIM900064
Gen
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
GENvia, s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.