Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHepatitis C virus interferon, odpověď na léčbu
MIM607402
GenIL28B
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Bioptická laboratoř s. r. o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.