Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevNarkolepsie
MIM161400
GenHCRT
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Genlabs s. r. o.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
Laboratoře AGEL a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.