Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevFibrinogen gama
MIM134850
GenFGG
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Trombotické centrum VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.