Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevLerri-Weil dyschondrosteoza
MIM127300
GenSHOX
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
GHC GENETICS s. r. o.
SPADIA LAB a. s.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.