Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevOnkogenéza EGFR
MIM131550
GenEGFR
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Bioptická laboratoř s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci, Dětská klinika
Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.