Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevBeta-fibrinogen (FGB)
MIM134830
GenFGB
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava
GHC GENETICS s. r. o.
Chemila spol. s r. o.
Krevní centrum
Laboratoře AGEL a. s.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
SPADIA LAB a. s.
Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.