Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHistokompatibilita A
MIM142800
GenHLA-A
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Plzeň
Institut klinické a experimentální medicíny
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav imunologie, FN Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.