Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHPA1 polymorfismus
MIM143020
GenHPA1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Genlabs s. r. o.
GHC GENETICS s. r. o.
Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.