Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevFamiliární hypercholesterolemie typu B, Familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB)
MIM144010
Gen APOB
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Ostrava
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
Chemila spol. s r. o.
IMALAB s.r.o.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krevní centrum
Laboratoře AGEL a. s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
SPADIA LAB a. s.
Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol
3. interní klinika 1. LF UK a VFN

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.