Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHyperlipoptoteinemie typ V
MIM144650
GenAPOA5
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
SPADIA LAB a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.