Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevMaligní hypertermie
MIM145600
GenRYR1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Brno

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.