Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Přihlášení k Mezilaboratorní kontrole kvality molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy 2020

Tento formulář slouží k přihlášení do Mezilaboratorní kontroly kvality molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy 2020. Přihlásit se je možné do 31. července 2020.

Kontaktní osoba
Např. Bc., Mgr., RNDr., MUDr., ale i více titulů - Doc. RNDr., Prof. MUDr.
Nepište prosím příjmení velkými písmeny. Že jde o příjmení, poznáme i bez toho.
Např. PhD., CSc., DrSc., DiS.
Na tuto e-mailovou adresu bude odesláno potvrzení o registraci.
Pracoviště

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře vyjadřujete souhlas s tím, aby Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK uchoval kontaktní informace o Vašem pracovišti, včetně jména Vás jako kontaktní osoby. Tyto údaje jsou uchovány pro účely organizování Mezilaboratorní kontroly kvality molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy. Dále souhlasíte s tím, abychom se pomocí těchto kontaktních údajů na Vás obrátili i v budoucnu, v případě pořádání další této Mezilaboratorní kontroly kvality. Pokud si v budoucnu už nebudete přát se účastnit, kontaktujte nás.