Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Cytogenetická laboratoř

NázevGenetická laboratoř sanatorium Pronatal, AKR. DAR DIN EN ISO/IEC 17025:2005, LGA InterCertT ISO 9001:2008
AdresaPekárkova 14
Praha 4
143 00
Telefon241 403 147,241 403 148, 602 452 428
Fax
Web
E-mailgenetika@pronatal.cz
Kontaktní osobaMgr. Petr Lonský (úsek cytogenetiky),RNDr. Marcela Kosařová, PhD. (úsek PGD+MG)
Akreditace ČIA
Poslední aktualizace:1. listopadu 2010
ID pro editaci:CG22

Prováděná vyšetření

Úsek cytogenetiky: vyšetření karyotypu z lymfocytů periferní krve, z lymfocytů pupečníkové krve, buněk plodové vody, buněk biopsie choria a tkání abortu (GTW pruhování, CBG pruhování, Ag-NOR, ZCA)
Úsek MG: vyšetření mutací genu CFTR, mikrodelece AZF v oblasti Y chromozomu, trombofilní mutace,vyšetření aneuplóidií chromozomů 13, 18, 21, X, Y ze vzorků plodové vody a biopsie choria metodou QF-PCR
Úsek PGD: FISH vyšetření blastomer - aneuploidie chromozomů X,Y,13,15,16, 21,22 - translokace, FISH-CEP a LSI sondy, preimplantační diagnostika mutací genu CFTR

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.