Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické laboratoře nabízející vyšetření panelů genů pomocí NGS

AeskuLab, k.s., Laboratoř forenzní a lékařské genetiky
Škrobárenská 502/1, Brno, 61700
NGS panely: Dědičná rakovina prsů a ovárií
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Genetická laboratoř
Výstavní 17/19, Brno, 60300
NGS panely: Primární poruchy imunity a související dg.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o., Laboratoř molekulární genetiky
Hanáckého pluku 1153/8, Olomouc, 779 00
NGS panely: Stanovení variant v genech asociovaných s dědičným nádorovým onemocněním metodou masivního paralelního sekvenování (NGS), Stanovení variant v genech asociovaných s dědičným nádorovým onemocněním metodou masivního paralelního sekvenování (NGS) - rozšíření (doplnění o dalších 71 genů)
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o., molekulární genetika
Veveří 39, Brno, 60200
NGS panely: Kardiomyopatie, arytmie a vrozené srdeční vady, Rasopatie
DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol, DNA laboratoř, molekulární genetika, DNA sekvenace EQA - EMQN
V Úvalu 84, Praha 5, 15006
NGS panely: Celoexomové sekvenování - Agilent Sure Select XT v.5_PostCap, Časné a závažné dětské epilepsie a epileptické encefalopatie., Dědičná nesyndromová časná hluchota, AR dědičná (DFNB)., Dědičné neuropatie (CMT, HMSN, HMN, HSN), Hereditární spastická paraparésa nekomplikovaná
Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Laboratoř molekulární genetiky Pediatrické kliniky
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
NGS panely: Monogenní diabetes, Porucha růstu
GENvia, s.r.o., Laboratoř lékařské genetiky
Sýkovecká 276/54, Praha 9 – Kyje, 198 00
NGS panely: Analýza onkogenů gastrointestinálního systému metodou NGS, Analýza onkogenů reprodukčního systému metodou NGS
Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha, Laboratoř DNA diagnostiky DMP
Ke Karlovu 455/2, Praha 2, 12808
NGS panely: CADASIL, Hyperhomocysteinémie, Kardiomyopatie, Leucinózy, Peroxisomální onemocnění, Poruchy cyklu močoviny, orotové aciurie, Poruchy metabolismu glykogenu, Rhabdomyolýzy
SPADIA LAB a. s., Laboratoř lékařské genetiky
Divadelní 2174/27, Nový Jičín, 74101
NGS panely: Long QT syndrom, Mukopolysacharidósy