Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Hlavní strana

Na adrese slg.cz naleznete některé z nových funkcí webu Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČSL JEP, z. s. Hlavní web se zatím stále nachází na adrese www.slg.cz.

Z nových funkcí je sem převedena databáze genetických pracovišť.

Dále sem ze starého webu jsou postupně přenášena všechna doporučení.

Na novém webu již také běží registrace na Kaprasův den 2020.

V části Vzácná onemocnění český překlad názvů vzácných onemocnění z portálu Orphanet.

Doporučení budou ze starého webu postupně přesouvána sem.

Společnost lékařské genetiky je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Jako samostatná společnost v rámci ČLS JEP zahájila činnost v roce 1967 a její vznik je úzce spjatý s rozvojem genetiky v tehdejším Československu. Podrobnosti naleznete v samostatném článku o historii společnosti.

Odborné konference.