Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

MKK CF 2022 - přihlášení

Mezilaboratorní kontrola kvality molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy 2022, registrace od: 7. června 2022, registrace do: 1. července 2022

Kontaktní osoba
Např. Bc., Mgr., RNDr., MUDr., ale i více titulů - Doc. RNDr., Prof. MUDr.
Nepište prosím příjmení velkými písmeny. Že jde o příjmení, poznáme i bez toho.
Např. PhD., CSc., DrSc., DiS.
Na tuto e-mailovou adresu bude odesláno potvrzení o registraci.
Pracoviště
Instituce/společnost - např. Fakultní nemocnice v Motole
Klinika/ústav - např. Ústav biologie a lékařské genetiky
Oddělení - např. Oddělení lékařské molekulární genetiky
Fakturační údaje

Pokud se liší adresa samotné laboratoře od adresy pro fakturaci, uveďte tyto údaje níže.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře vyjadřujete souhlas s tím, aby Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK uchoval kontaktní informace o Vašem pracovišti, včetně jména Vás jako kontaktní osoby. Tyto údaje jsou uchovány pro účely organizování Mezilaboratorní kontroly kvality molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy. Dále souhlasíte s tím, abychom se pomocí těchto kontaktních údajů na Vás obrátili i v budoucnu, v případě pořádání další této Mezilaboratorní kontroly kvality. Pokud si v budoucnu už nebudete přát se účastnit, kontaktujte nás.