Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Tento formulář slouží pro vyhledávání laboratoří, které mají NGS panel, který obsahuje všechny hledané geny, nebo co jejich největší počet.

Oddělené mezerami, prázdnými řádky, nebo čárkami