Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické laboratoře nabízející vyšetření panelů genů pomocí NGS

AeskuLab, k.s., Laboratoř forenzní a lékařské genetiky
Škrobárenská 502/1, Brno, 61700
NGS panely: Dědičná rakovina prsů a ovárií
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Genetická laboratoř
Výstavní 17/19, Brno, 60300
NGS panely: Primární poruchy imunity a související dg.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o., Laboratoř molekulární genetiky
Hanáckého pluku 1153/8, Olomouc, 779 00
NGS panely: Stanovení variant v genech asociovaných s dědičným nádorovým onemocněním metodou masivního paralelního sekvenování (NGS), Stanovení variant v genech asociovaných s dědičným nádorovým onemocněním metodou masivního paralelního sekvenování (NGS) - rozšíření (doplnění o dalších 71 genů)
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o., molekulární genetika
Veveří 39, Brno, 60200
NGS panely: Kardiomyopatie, arytmie a vrozené srdeční vady, Rasopatie
DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol, DNA laboratoř, molekulární genetika, DNA sekvenace EQA - EMQN
V Úvalu 84, Praha 5, 15006
NGS panely: Celoexomové sekvenování - Agilent Sure Select XT v.5_PostCap, Časné a závažné dětské epilepsie a epileptické encefalopatie., Dědičná nesyndromová časná hluchota, AR dědičná (DFNB)., Dědičné neuropatie (CMT, HMSN, HMN, HSN), Hereditární spastická paraparésa nekomplikovaná
Fakultní nemocnice Brno, Oddělení lékařské genetiky
Černopolní 212/9, Brno, 61300
NGS panely: Panel genů sekvenovaných na Oddělení lékařské genetiky
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika, Centrum molekulární biologie a genové terapie
Černopolní 9, Brno, 613 00
NGS panely: Albinismus, Artrogrypózy, Ektodermální dysplázie, Epidermolysis bullosa, Familiární dyslipidémie, Fotosenzitivní genodermatózy, Geneticky podmíněné epilepsie, Ichtyózy, Neuromuskulární onemocnění, Onemocnění pojivové tkáně, Ostatní vzácné genodermatózy, Osteogenesis, amelogenesis, kostní dysplazie, Palmoplantární keratodermie, Poruchy růstu a struktury vlasů, Poruchy vývoje zubů
Fakultní nemocnice Ostrava, Oddělení lékařské genetiky, Laboratoř DNA diagnostiky
17. listopadu 1790, Ostrava, 70852
NGS panely: Alportův syndrom, 5 genů, AR hydrocefalus, Hereditární nádorové syndromy, 73 genů, Mentální retardace, 144 genů, Mikrocefalie, 105 genů, Vrozená porucha sluchu, 174 genů, Vrozené kostní anomálie, 444 genů
Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Laboratoř molekulární genetiky Pediatrické kliniky
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
NGS panely: Monogenní diabetes, Porucha růstu
GENNET s.r.o., Laboratoř molekulární genetiky
Kostelní 9, Praha 7, 17000
NGS panely: NGS panel genů pro hereditární nádorová onemocnění – Czecanca, Rozšířený prekoncepční NGS panel – Carrier Test
GENvia, s.r.o., Laboratoř lékařské genetiky
Sýkovecká 276/54, Praha 9 – Kyje, 198 00
NGS panely: Analýza onkogenů gastrointestinálního systému metodou NGS, Analýza onkogenů reprodukčního systému metodou NGS
GHC GENETICS s. r. o., Molekulárně genetická laboratoř
V Holešovičkách 1156/29, Praha 8, 18200
NGS panely: Czecanca, Hereditární nádorové syndromy, klinický exom
Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha, Laboratoř DNA diagnostiky DMP
Ke Karlovu 455/2, Praha 2, 12808
NGS panely: CADASIL, Hyperhomocysteinémie, Kardiomyopatie, Leucinózy, Peroxisomální onemocnění, Poruchy cyklu močoviny, orotové aciurie, Poruchy metabolismu glykogenu, Rhabdomyolýzy
Laboratoře AGEL a. s., Oddělení lékařské genetiky - laboratoř molekulární biologie
Revoluční 2214/35, Nový Jičín, 74101
NGS panely: Ciliopatie, Familární hypercholesterolémie, Hereditární nádorové syndromy (CZECANCA v1.1), Kardiogenetika, Nesyndromová hluchota, Onemocnění a vady očí, Onemocnění ledvin, Onemocnění pojivových tkání, Vzácná onemocnění
Laboratoře lékařské genetiky s. r. o., Molekulárně genetická laboratoř
Masarykovo náměstí 2667, Pardubice, 530 02
NGS panely: Panel genů sekvenovaných v Laboratoři lékařské genetiky
Masarykův onkologický ústav, Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů
Žlutý Kopec 7, Brno, 65653
NGS panely: Czecanca - hereditární nádorová onemocnění
SPADIA LAB a. s., Laboratoř lékařské genetiky
Divadelní 2174/27, Nový Jičín, 74101
NGS panely: Long QT syndrom, Mukopolysacharidósy
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Oddělení lékařské genetiky
Albertov 4, Praha 2, 12800
NGS panely: CZECANCA - Hereditární nádorové syndromy, QIAseq targeted DNA panel: Breast cancer panel (DHS-001Z); Hereditární nádorové syndromy - Výkon 94981
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Laboratoř lékařské molekulární genetiky
V Úvalu 84, Praha 5, 15006
NGS panely: HCS (Hereditary Cancer Solution), Hluchota / Deafness, Intelektová nedostatečnost - NGS-CID, Panel Cardio Core, Unicorn
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc, DNA laboratoř
I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, 77900
NGS panely: Hereditární nádorové syndromy, Vzácné trombofilní stavy
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň, Genetická laboratoř
E. Beneše 13, Plzeň, 305 99
NGS panely: Czecanca - hereditární nádorová onemocnění