Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické laboratoře nabízející vyšetření panelů genů pomocí NGS

AeskuLab, k.s., Laboratoř forenzní a lékařské genetiky
Škrobárenská 502/1, Brno, 61700
NGS panely: Dědičná rakovina prsů a ovárií, Hereditární nádorové syndromy
Centrální laboratoře FNKV, Laboratoř genomické medicíny
Šrobárova 1150/50, Praha 10, 100 34
NGS panely: Fusion Plex Pan Solid Tumor v2, Myeloidní Panel, Onco Panel, VariantPlex Myeloid
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Genetická laboratoř
Výstavní 17/19, Brno, 60300
NGS panely: Familiární hypercholesterolémie, Hereditární periodické horečky - HRF, Primární poruchy imunity a související dg.
Centrum lékařské genetiky, s.r.o., Molekulárně genetická laboratoř
Novohradská 68/1806, České Budějovice, 37008
NGS panely: ONKO solution
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o., Laboratoř molekulární genetiky
Hanáckého pluku 1153/8, Olomouc, 779 00
NGS panely: Stanovení variant v genech asociovaných s dědičným nádorovým onemocněním metodou masivního paralelního sekvenování (NGS), Stanovení variant v genech asociovaných s dědičným nádorovým onemocněním metodou masivního paralelního sekvenování (NGS) - rozšíření (doplnění o dalších 71 genů)
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o., molekulární genetika
Veveří 39, Brno, 60200
NGS panely: Kardiomyopatie, arytmie a vrozené srdeční vady, Rasopatie
Endokrinologický ústav, Oddělení molekulární endokrinologie
Národní 8, Praha 1, 11694
NGS panely: THYRO-ID PANEL
EUC Laboratoře CGB a.s., Laboratoř molekulární genetiky
Kořenského 6, Ostrava, 70300
NGS panely: fastGEN, Hereditární nádorové syndromy, Kardiomyopatie
Fakultní nemocnice Brno, Oddělení lékařské genetiky
Černopolní 212/9, Brno, 61300
NGS panely: Panel genů sekvenovaných na Oddělení lékařské genetiky
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika, Centrum molekulární biologie a genetiky
Černopolní 212/9, Brno, 613 00
NGS panely: Albinismus; analyzováno v rámci panelu Onemocnění kůže a pojivové tkáně včetně kostí, Ehlersův-Danlosův syndrom, Marfanův syndrom, Loeysův-Dietzův syndrom; analyzováno v rámci panelu Onemocnění kůže a pojivové tkáně včetně kostí, Ektodermální dysplázie, Ageneze zubů, Amelogenesis imperfecta, Hypotrichóza, Anomálie nehtů; analyzováno v rámci panelu Onemocnění kůže a pojivové tkáně včetně kostí, Epidermolysis bullosa, Akrální syndrom loupající se kůže, Dowlingova-Degosova nemoc; analyzováno v rámci panelu Onemocnění kůže a pojivové tkáně včetně kostí, Epilepsie a epileptické syndromy, Familiární dyslipidémie, Ichtyózy; analyzováno v rámci panelu Onemocnění kůže a pojivové tkáně včetně kostí, Monilethrix, Syndrom neučesaných vlasů; analyzováno v rámci panelu Onemocnění kůže a pojivové tkáně včetně kostí, Neurofibromatózy a rasopatie; analyzováno v rámci panelu Onemocnění kůže a pojivové tkáně včetně kostí, Neuromuskulární onemocnění včetně kardiomyopatií a arytmogenních syndromů, Onemocnění kůže a pojivové tkáně včetně kostí, Onemocnění skeletu - osteogenesis imperfecta, osteopetróza, Sticklerův syndrom, skeletální dysplazie; analyzováno v rámci panelu Onemocnění kůže a pojivové tkáně včetně kostí, Palmoplantární keratodermie; analyzováno v rámci panelu Onemocnění kůže a pojivové tkáně včetně kostí, Xeroderma pigmentosum, Trichothiodystrofie, UV-senzitivní syndrom; analyzováno v rámci panelu Onemocnění kůže a pojivové tkáně včetně kostí
Fakultní nemocnice Ostrava, ÚKMPLG, Oddělení lékařské genetiky, Laboratoř DNA diagnostiky
17. listopadu 1790, Ostrava, 70852
NGS panely: Alportův syndrom, AR hydrocefalus, Familiární cerebrální kavernózní malformace, Hereditární nádorové syndromy a somatické varianty v nádorových tkáních, Hypercholesterolemie, Malý vzrůst, idiopatický, Mentální retardace a mikrocefalie, Neurodegenerativní onemocnění, Obezita s časným nástupem, Onemocnění a vady očí, Onemocnění a vady srdce, Onemocnění ledvin a ciliopatií, Porucha metabolizmu surfaktantu, Rezistence na thyroidální hormony, Vrozená porucha sluchu, Vrozené kostní anomálie, Vzácná onemocnění, Wilsonova choroba
Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Laboratoř molekulární genetiky Pediatrické kliniky
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
NGS panely: Monogenní diabetes
Fakultní Thomayerova nemocnice, Oddělení lékařské genetiky
Vídeňská 800, Praha 4, 14059
NGS panely: Hereditary custom panel_v3, Panel_ Epilepsie a epileptické syndromy _verze 1, Panel_Familiární hypercholesterolemie, Panel_IBD - Inflammatory Bowel Disease
Genetická laboratoř PRONATAL, Úsek molekulární genetiky
Poliklinika Zelený pruh, Roškotova 1717/2, Praha 4, 140 00
NGS panely: Compa-test (geny způsobující vybrané recesivní a X-vázané choroby, geny se vztahem k neplodnosti), CZECANCA (hereditární nádorová onemocnění)
GENNET s.r.o., Laboratoř molekulární genetiky
Pekařská 635/6, Praha 5 - Jinonice, 158 00
NGS panely: NGS panel EXOM, NGS panel genů pro hereditární nádorová onemocnění – Czecanca, Rozšířený prekoncepční NGS panel – Carrier Test, Twist Alliance VCGS Exome
GENvia, s.r.o., Laboratoř lékařské genetiky
Sýkovecká 276/54, Praha 9 – Kyje, 198 00
NGS panely: Analýza onkogenů asociovaných s hereditárním nádorovým onemocněním, Analýza onkogenů gastrointestinálního systému metodou NGS, Analýza onkogenů reprodukčního systému metodou NGS, GENkomp- test nejčatějších autosomálně recesivních a X vázaných chorob, KAPA HyperCap DS Hereditary Cancer Research Panel design share CZECANCA (Roche), Vyšetření genů asociovaných s vrozenými poruchami vývoje pohlaví, včetně syndromu necitlivosti k androgenům a kryptorchizmu, Vyšetření kauzálních mutací osteogenesis imperfecta, Vyšetření panelu genů asociovaných s osteogenesis imperfecta, Vyšetření poruch zraku způsobených ztrátou funkce RPE65
GHC GENETICS s. r. o., Molekulárně genetická laboratoř
V Holešovičkách 1156/29, Praha 8, 18200
NGS panely: Czecanca, Hereditární nádorové syndromy, klinický exom
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Neurogenetická laboratoř
V Úvalu 84, Praha 5, 15006
NGS panely: Časné a závažné dětské epilepsie a epileptické encefalopatie., Celoexomové sekvenování - Agilent Sure Select V8, Dědičná hluchota, AR, AD a X-vázaná dědičnost, Dědičné neuropatie (CMT, HMSN, HMN, HSN), Hereditární spastická paraparésa, Malformace kortikálního vývoje a fokální epilepsie, Poruchy autistického spektra
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN, Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch
Ke Karlovu 455/2, Praha 2, 128 08
NGS panely: Autoinflamatorní onemocnění, Leukodystrofie, Mitochondriální onemocnění (jaderně kódované geny), Mitochondriální onemocnění s maternální dědičností (mtDNA)
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1.LF UK, Laboratoř DNA diagnostiky DMP, Sekvenační centrum
Ke Karlovu 455/2, Praha 2, 12808
NGS panely: Hyperhomocysteinémie, Jiná onemocnění: CADASIL, cystinurie, propionová acidurie, izovalerová acidurie, Kardiologický panel, Leucinózy, Neuronální ceroidlipofuscinózy, Panel genů pro onemocnění skeletu, Peroxisomální onemocnění, Poruchy cyklu močoviny, orotové aciurie, Poruchy metabolismu glykogenu, Poruchy metabolismu neurotransmiterů, Rhabdomyolýzy a poruchy metabolismu mastných kyselin
Laboratoře AGEL a. s., Oddělení lékařské genetiky - laboratoř molekulární biologie
Revoluční 2214/35, Nový Jičín, 74101
NGS panely: Endokrinní a kostní onemocnění, Familární hypercholesterolémie, Hereditární nádorové syndromy (CZECANCA v1.2), Kardiogenetika, Kožní onemocnění, Makrocefalie, mikrocefalie a mentální retardace, Nefrogenetika a ciliopatie, Nesyndromová hluchota (včetně dif. diagnostiky), Onemocnění a vady očí, Onemocnění pojivových tkání, Vzácná onemocnění - základní panel, Wilsonova choroba a hereditární pankreatitida
Laboratoř onkogenetiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Na Bojišti 1660/3, Praha 2, 12800
NGS panely: CZECANCA - CZEch CAncer paNel for Clinical Application
Masarykův onkologický ústav, Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů
Žlutý Kopec 7, Brno, 65653
NGS panely: Czecanca - hereditární nádorová onemocnění
PRENET – prenatální diagnostika a genetika (Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.), Molekulárně genetická laboratoř
Masarykovo náměstí 2667, Pardubice, 530 02
NGS panely: Panel CZECANCA
Repromeda s. r. o., Laboratoř lékařské a reprodukční genetiky
Studentská 812/6, Brno, 62500
NGS panely: PANDA Carrier
SPADIA LAB a. s., Laboratoř lékařské genetiky - Laboratoř molekulární biologie
Divadelní 2174/27, Nový Jičín, 74101
NGS panely: AD dědičné poruchy sluchu, Albinismus okulokutánní, Aniridia, dysgenese předního segmentu a kolobomy, AR dědičné poruchy sluchu, Atrofie zrakového nervu, Branchio-oto-renalní / Branchiotický syndrom, CHARGE syndrom, Dědičné glaukomy, Dědičné hyperlipidemie / hypercholesterolemie, Dědičné tyreopatie, Hereditární nádorové syndromy, Jervell and Lange-Nielsen syndrom, Mikrooftalmie, Mukopolysacharidósy, Perrault syndrom, polycystósy ledvin, Retinitis pigmentosa, Stargardtova nemoc, Trombotické mikroangiopatie, Usherův syndrom, Waardenburgův syndrom
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Oddělení lékařské genetiky
Albertov 2048/4, Praha 2, 12800
NGS panely: HYBR-AMP, KLINICKÝ EXOM: 4800 genů, kit SureSelect Focused Exome (Agilent), LIPID panel (53 genů): izolovaná hypercholesterolemie, smíšená dyslipidemie, hypobetalipoproteinemie, hyperalfalipoproteinemie, NEURO panel (177 genů): parkinsonismus, dystonie, Alzheimer, ALS, familiární hemiplegická migréna, OIDIP panel (263 genů, verze 1): PKD + další vybrané nefropatie, malý vzrůst, základní kostní dysplázie, poruchy citlivosti/transportu tyreoidních hormonů, poruchy vývoje hypofýzy, poruchy vývoje gonád, hemiplegické migrény, OIDIP panel (272 genů, verze 2) - seznam doplněných genů k verzi 1
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Laboratoř lékařské molekulární genetiky
V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006
NGS panely: HCS (Hereditary Cancer Solution), Hluchota / Deafness, Intelektová nedostatečnost - NGS-CID, Panel Cardio Core, Sophia Genetics Clinical Exome Solution 3.2, Unicorn, WES (Sophia Genetics)
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové, Molekulárně genetická laboratoř ÚKBD a OLG
Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, 50005
NGS panely: Hereditární nádorové syndromy, Hereditární nesyndromová ztráta sluchu a hluchoty, IGVH přestavby, Onkopanel (CLL, AML, MDS), RASopatie
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc, DNA laboratoř
I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, 77900
NGS panely: Hereditární nádorové syndromy, Vzácné trombofilní stavy
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň, Genetická laboratoř
E. Beneše 13, Plzeň, 305 99
NGS panely: Czecanca - hereditární nádorová onemocnění
Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc, Laboratoř experimentální medicíny
Hněvotínská 5, Olomouc, 779 00
NGS panely: fastRAS, Klinické celoexomové sekvenování pro detekci zárodečných genetických variant u dědičných onemocnění metodou masivně paralelního sekvenování, Tumor mutation burden