Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické laboratoře nabízející vyšetření panelů genů pomocí NGS

AeskuLab, k.s., Laboratoř forenzní a lékařské genetiky
Škrobárenská 502/1, Brno, 61700
NGS panely: Dědičná rakovina prsů a ovárií, Hereditární nádorové syndromy
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Genetická laboratoř
Výstavní 17/19, Brno, 60300
NGS panely: Primární poruchy imunity a související dg.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o., Laboratoř molekulární genetiky
Hanáckého pluku 1153/8, Olomouc, 779 00
NGS panely: Stanovení variant v genech asociovaných s dědičným nádorovým onemocněním metodou masivního paralelního sekvenování (NGS), Stanovení variant v genech asociovaných s dědičným nádorovým onemocněním metodou masivního paralelního sekvenování (NGS) - rozšíření (doplnění o dalších 71 genů)
CGB laboratoř a.s., Laboratoř molekulární genetiky
Kořenského 6, Ostrava, 70300
NGS panely: Hereditární nádorové syndromy, Kardiomyopatie
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o., molekulární genetika
Veveří 39, Brno, 60200
NGS panely: Kardiomyopatie, arytmie a vrozené srdeční vady, Rasopatie
Endokrinologický ústav, Oddělení molekulární endokrinologie
Národní 8, Praha 1, 11694
NGS panely: THYRO-ID PANEL
Fakultní nemocnice Brno, Oddělení lékařské genetiky
Černopolní 212/9, Brno, 61300
NGS panely: Panel genů sekvenovaných na Oddělení lékařské genetiky
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika, Centrum molekulární biologie a genetiky
Černopolní 212/9, Brno, 613 00
NGS panely: Albinismus, Anomálie nehtů, Artrogrypózy, Dědičné kardiomyopatie, Ektodermální dysplázie, Epidermolysis bullosa, Epilepsie a epileptické syndromy, Familiární dyslipidémie, Fotosenzitivní genodermatózy, Ichtyózy, Neuromuskulární onemocnění, Onemocnění kostí, Onemocnění pojivové tkáně, Ostatní vzácné genodermatózy, Palmoplantární keratodermie, Poruchy růstu a struktury vlasů, Poruchy vývoje zubů
Fakultní nemocnice Ostrava, Oddělení lékařské genetiky, Laboratoř DNA diagnostiky
17. listopadu 1790, Ostrava, 70852
NGS panely: Alportův syndrom, 6 genů, AR hydrocefalus, Familiární cerebrální kavernózní malformace, Hereditární nádorové syndromy a somatické varianty v nádorových tkáních, 95 genů, Hypercholesterolemie, Malý vzrůst, idiopatický, Mentální retardace a mikrocefalie, 678 genů, Neurodegenerativní onemocnění, 190 genů, Onemocnění a vady očí, 599 genů, Onemocnění a vady srdce, 241 genů, Onemocnění ledvin, 358 genů, Porucha metabolizmu surfaktantu, Rezistence na thyroidální hormony, Vrozená porucha sluchu, 359 genů, Vrozené kostní anomálie, 920 genů, Vzácná onemocnění, 525 genů, Wilsonova choroba
Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Laboratoř molekulární genetiky Pediatrické kliniky
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
NGS panely: Monogenní diabetes
Fakultní Thomayerova nemocnice, Oddělení lékařské genetiky
Vídeňská 800, Praha 4, 14059
NGS panely: TrueSight Hereditary Cancer
GENNET s.r.o., Laboratoř molekulární genetiky
Kostelní 9, Praha 7, 17000
NGS panely: NGS panel genů pro hereditární nádorová onemocnění – Czecanca, Rozšířený prekoncepční NGS panel – Carrier Test
GENvia, s.r.o., Laboratoř lékařské genetiky
Sýkovecká 276/54, Praha 9 – Kyje, 198 00
NGS panely: Analýza onkogenů asociovaných s hereditárním nádorovým onemocněním, Analýza onkogenů gastrointestinálního systému metodou NGS, Analýza onkogenů reprodukčního systému metodou NGS, Vyšetření genů asociovaných s vrozenými poruchami vývoje pohlaví, včetně syndromu necitlivosti k androgenům a kryptorchizmu, Vyšetření kauzálních mutací osteogenesis imperfecta, Vyšetření poruch zraku způsobených ztrátou funkce RPE65
GHC GENETICS s. r. o., Molekulárně genetická laboratoř
V Holešovičkách 1156/29, Praha 8, 18200
NGS panely: Czecanca, Hereditární nádorové syndromy, klinický exom
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Neurogenetická laboratoř
V Úvalu 84, Praha 5, 15006
NGS panely: Časné a závažné dětské epilepsie a epileptické encefalopatie., Celoexomové sekvenování - Agilent Sure Select V6, Dědičná nesyndromová časná hluchota, AR dědičná (DFNB)., Dědičné neuropatie (CMT, HMSN, HMN, HSN), Hereditární spastická paraparésa nekomplikovaná
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1.LF UK, Laboratoř DNA diagnostiky DMP, Sekvenační centrum
Ke Karlovu 455/2, Praha 2, 12808
NGS panely: Hyperhomocysteinémie, Jiná onemocnění: CADASIL, cystinurie, propionová acidurie, izovalerová acidurie, Kardiologický panel, Leucinózy, Neuronální ceroidlipofuscinózy, Panel genů pro onemocnění skeletu, Peroxisomální onemocnění, Poruchy cyklu močoviny, orotové aciurie, Poruchy metabolismu glykogenu, Poruchy metabolismu neurotransmiterů, Rhabdomyolýzy a poruchy metabolismu mastných kyselin
Laboratoře AGEL a. s., Oddělení lékařské genetiky - laboratoř molekulární biologie
Revoluční 2214/35, Nový Jičín, 74101
NGS panely: Ciliopatie, Familární hypercholesterolémie, Hereditární nádorové syndromy (CZECANCA v1.1), Kardiogenetika, Nesyndromová hluchota, Onemocnění a vady očí, Onemocnění ledvin, Onemocnění pojivových tkání, Vzácná onemocnění
Laboratoře lékařské genetiky s. r. o., Molekulárně genetická laboratoř
Masarykovo náměstí 2667, Pardubice, 530 02
NGS panely: Panel genů sekvenovaných v Laboratoři lékařské genetiky
Masarykův onkologický ústav, Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů
Žlutý Kopec 7, Brno, 65653
NGS panely: Czecanca - hereditární nádorová onemocnění
SPADIA LAB a. s., Laboratoř lékařské genetiky - Laboratoř molekulární biologie
Divadelní 2174/27, Nový Jičín, 74101
NGS panely: Long QT syndrom, Mukopolysacharidósy
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Oddělení lékařské genetiky
Albertov 4, Praha 2, 12800
NGS panely: CZECANCA - Hereditární nádorové syndromy, QIAseq Custom DNA panel „FH panel“ (CDHS-22263Z-733), QIAseq Targeted DNA Custom Renal Panel (CDHS-18427Z-2450): Cystická onemocnění ledvin (AD/ARPKD ad.),Gitelmanův syn.,Bartterův syn.,Alportův syn.,Nefrotický syn.,aHUS.,Dyschondrosteóza,Trichorhinofalangeální syn.,RTH,Achondroplasia,Hypochondroplasia, QIAseq targeted DNA panel: Breast cancer panel (DHS-001Z); Hereditární nádorové syndromy - Výkon 94981, SureSelect custom design HLP_v1 (Design ID: 3215741):
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Laboratoř lékařské molekulární genetiky
V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 15006
NGS panely: HCS (Hereditary Cancer Solution), Hluchota / Deafness, Intelektová nedostatečnost - NGS-CID, Panel Cardio Core, Unicorn
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc, DNA laboratoř
I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, 77900
NGS panely: Hereditární nádorové syndromy, Vzácné trombofilní stavy
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň, Genetická laboratoř
E. Beneše 13, Plzeň, 305 99
NGS panely: Czecanca - hereditární nádorová onemocnění
Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc, Laboratoř experimentální medicíny
Hněvotínská 5, Olomouc, 779 00
NGS panely: fastRAS, Klinické celoexomové sekvenování pro detekci zárodečných genetických variant u dědičných onemocnění metodou masivně paralelního sekvenování, Tumor mutation burden