Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetická laboratoř

NázevÚstav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Oddělení
IČO
AdresaSokolská 581
Hradec Králové
50005
Telefon495 833 040, 495 833 865-66
Fax495 832 003
Web http://ukbd.fnhk.cz
E-mailberanek@lfhk.cuni.cz
Kontaktní osoba
Akreditace ČIA
PoznámkyNone
Poslední aktualizace:1. června 2011
ID pro editaci:MG40

Prováděná vyšetření

Název Gen MIM OrphaCode EQA REF
Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus F2 176930
Doc.Pharm.Dr.M.Beránek, PhD.
Cystická fibróza CFTR 219700
Doc.Pharm.Dr.M.Beránek, PhD.
Def. faktoru V APC, F5, G169A 227400
Doc.Pharm.Dr.M.Beránek, PhD.
Defekt apoliproproteinu E APOE 107741
Doc.Pharm.Dr.M.Beránek, PhD.
cytomegalovirus CMV 900010
Pharm.Dr.L.Plíšková
hepatitis B virus HBV 900012
Pharm.Dr.L.Plíšková
hepatitis C virus HCV 900011
Pharm.Dr.L.Plíšková
Mycobacterium tuberculosis complex 900001
Pharm.Dr.L.Plíšková,
Onkogenéza (CML,ALL,AML)-BCR/ABL BCR/ABL 608232
Doc.Pharm.Dr.M.Beránek, PhD.
Def. alfa-1-antitrypsinu SERPINA1 107400
Doc. Pharm.Dr.M.Beránek, PhD.
Pohlaví AMELX, AMELY 301200
Doc.Pharm.Dr.M.Beránek, PhD.
Hemochromatóza HFE 235200
Doc.Pharm. Dr. M. Beránek, PhD.
Homocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktázy MTHFR 607093
Doc.Pharm.Dr.M.Beránek, PhD. mut. 677T a 1298C
Chimerismus buněčný 5
Doc. PharmDr. Martin Beránek, PhD
Onkogenéza K-RAS KRAS2 190070
Doc.PharmDr. Martin Beránek, PhD. DGKCH
Thiopurin S-metyltransferáza TPMT 187680
Doc.PharmDr. Martin Beránek, PhD.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.