Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Žádost o vytvoření nového účtu

Tento formulář slouží pro zažádání o vytvoření účtu na webu SLG. Je třeba vyplnit minimálně jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Pokud účet budete využívat i pro úpravu informací v Databázi genetických pracovišť, můžete do poznámky uvést, pro která pracoviště (pokud už v databázi jsou, stačí uvést jejich ID) potřebujete zřídit přístup.

captcha