Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Tento formulář slouží pro vyhledávání laboratoří, které vyšetřují určitý gen. Ať už cíleně tento gen, nebo v rámci NGS panelů.

Pokud nějaký gen nemůžete vůbec nalézt, zkuste se podívat, jestli nemá také nějaké alternativní označení (synonymum), například na genenames.org.