Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Hlavní strana

MaT, 18. listopadu 2016

Na adrese slg.cz naleznete některé z nových funkcí webu Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČSL JEP, z. s. Hlavní web se zatím stále nachází na adrese www.slg.cz.

Z nových funkcí je sem převedena databáze genetických pracovišť.

Dále sem ze starého webu byla přenesena všechna doporučení.

Dále zde naleznete v části Vzácná onemocnění český překlad názvů vzácných onemocnění z portálu Orphanet.

Doporučení budou ze starého webu postupně přesouvána sem.