Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Národní genomy

Přístup do databáze s mapou genomů obyvatel České republiky naleznete na adrese czechgenome.cz.

V současné době také probíhá dokončování projektu A-C-G-T, jehož cílem je také vytvořit databázi o genetických variantách typických pro populaci v České republice. Bližší informace o tomto projektu naleznete na adrese acgt.cz. Zpřístupnění databáze s frekvencí variant vzešlé z tohoto projektu se dle posledních informací předpokládá v červnu 2023.

Česká republika se také zapojila do evropské iniciativy 1+ milonů genomů (1+MG).