Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Národní genomy

Při analýze dat získaných moderními metodami molekulární genetiky je důležitá informace o frekvenci konkrétních genetických variant. Tyto frekvence však mohou být značně populačně specifické a proto je důležité mít k dispozici i frekvence relevantní pro českou populaci.

V České republice také proběhl projekt A-C-G-T, jehož cílem bylo vytvoření databáze o genetických variantách typických pro populaci v České republice.

Databázi projektu A-C-G-T s frekvencí genetických variant typických pro populaci v České republice naleznete na adrese database.acgt.cz.

Přístup do další databáze s mapou genomů obyvatel České republiky naleznete na adrese czechgenome.cz.

Česká republika se také zapojila do evropské iniciativy 1+ milonů genomů (1+MG).