Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Spolupráce

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP spolupracuje s dalšími odbornými společnostmi a pracovními skupinami.