Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Onkogenetika

Doporučení SLG

Testování BRCA1/2 a jiných genů pro účely léčby

Hereditární nádorová onemocnění (Doporučení z časopisu Klinická onkologie)

Genetické ambulance v databázi pracovišť SLG

Pracoviště klinické genetiky v ČR

Další zdroje

Pracovní skupina pro onkogenetiku SLGG ČLS JEP - web SLG, onkogenetika.cz

Panel CZECANCA (CZEch CAncer paNel for Clinical Application)

Česká onkologická společnost ČLS JEP

National Comprehensive Cancer Network


ERN GENTURIS

ERN Genturis je Evropská referenční síť (ERN) zahrnující zdravotníky a specializovaná centra pro pacienty se vzácným genetickým nádorovým onemocněním (GENetic TUmor RIsk Syndromes).

Tato síť spojuje poskytovatele zdravotní péče a center pro expertízu z důvodu zlepšování přístupu k diagnostice, léčbě a k co nejlepší zdravotní péči u vzácných dědičných nádorových onemocnění. Součástí jsou i reprezentanti pacientů. Více informací na genturis.eu.

Otevřít...