Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Onkogenetika

Doporučení SLG

Testování BRCA1/2 a jiných genů pro účely léčby

Hereditární nádorová onemocnění (Doporučení z časopisu Klinická onkologie)

Genetické ambulance v databázi pracovišť SLG

Pracoviště klinické genetiky v ČR

Další zdroje

Pracovní skupina pro onkogenetiku SLGG ČLS JEP - web SLG, onkogenetika.cz

Panel CZECANCA (CZEch CAncer paNel for Clinical Application)

Česká onkologická společnost ČLS JEP

National Comprehensive Cancer Network

Doporučení pro klinickou praxi ERN GENTURIS


Kniha Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi

13. listopadu 2022 9:01

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v nakladatelství Grada právě vyšla nová kniha Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi od kolektivu autorů a autorek pod vedením doc. Lenky Foretové. Další informace o knize včetně možnosti jejího objednání naleznete přímo na webu vydavatelství. Dále Vám přinášíme stručnou anotaci obsahu této knihy.

Otevřít...

ERN GENTURIS

ERN Genturis je Evropská referenční síť (ERN) zahrnující zdravotníky a specializovaná centra pro pacienty se vzácným genetickým nádorovým onemocněním (GENetic TUmor RIsk Syndromes).

Tato síť spojuje poskytovatele zdravotní péče a center pro expertízu z důvodu zlepšování přístupu k diagnostice, léčbě a k co nejlepší zdravotní péči u vzácných dědičných nádorových onemocnění. Součástí jsou i reprezentanti pacientů. Více informací na genturis.eu.

Otevřít...