Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Onkogenetická skupina

18. července 2021 23:47

Onkogenetická pracovní skupina si klade za cíl koordinaci úsilí pro jednotnou interpretaci genetických nálezů u osob vyšetřovaných pro nádorovou predispozici a aktualizaci doporučení pro jejich testování, sledování a klinickou péči.

Více informací na onkogenetika.cz.