Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Mendel 22

25. dubna 2023 14:42

V roce 2022 uplynulo 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, který se významně zasloužil o vznik našeho oboru. Při této příležitosti proběhlo několik akcí (více viz web www.mendel22.cz) včetně konference, která se konala 20.—23. července 2022 v Brně.

Z této konference jsou k dispozici i prezentace, fotografie a videonahrávky přednášek.