Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Doporučení

MaT, 20. března 2019

Doporučení budou ze starého webu postupně přesouvána sem.

V rámci spolupráce Koordinačního centra genetických laboratoří a Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP byla v minulosti vypracována doporučení pro nepodkročitelné meze pro laboratoře lékařské genetiky, týkající se jak personálního obsazení laboratoře a jejích odborných pracovníků, tak minimální počty výkonů a minimálního přístrojového vybavení.

Doporučení SLG k informovaným souhlasům.