Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Liquid biopsy

4. února 2020 15:03

Doporučení k provádění tzv. tekutých biopsií (liquid biopsy) u nemocných s nádorovými onemocněními.


Doporučení k "liquid biopsy"

2. května 2016 13:33

V příloze naleznete společné stanovisko Společnosti českých patologů ČLS JEP, České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP k otázce provádění tzv. tekutých biopsií (liquid biopsy) u nemocných s nádorovými onemocněními.

Toto doporučení má omezenou časovou platnost, bude aktualizováno nejpozději do konce roku 2017.

Otevřít...