Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Vzdělávání

Specializační vzdělávání

Termíny atestací pro lékaře v roce 2021:

 • 27. května 2021 (LFUP Olomouc) - přihlášky do 27. března 2021
 • 2. prosince 2021 (LF UK Hradec Králové) - přihlášky do 1. října 2021

Další informace k atestacím lékařů:

Termíny atestací pro nelékaře v roce 2021:

 • 31. května 2021 (IPVZ)
 • 29. listopadu 2021 (IPVZ)

Specializační kurzy a stáže v roce 2021:

 • 17.-18. března 2021 - Specializační kurz Pokroky lékařské genetiky a specializační kurz v Klinické genetice (IPVZ)
 • 10.-14. května 2021 - Specializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice (IPVZ)
 • 6.-7. října 2021 - Specializační kurz Pokroky lékařské genetiky a specializační kurz v Klinické genetice (IPVZ)
 • 11. října 2021 - Specializační kurz Psychologie genetického poradenství (LF UK Hradec Králové)
 • 8.-12. listopadu 2021 - Specializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice (IPVZ)

Termíny atestací pro lékaře v roce 2022:

 • 26. května 2022 (3. LF UK Praha)
 • 1. prosince 2022 (Ostravská univerzita)

Termíny atestací pro nelékaře v roce 2022:

 • 30. května 2022 (IPVZ)
 • 28. listopadu 2022 (IPVZ)

Specializační kurzy a stáže v roce 2022:

 • 6.-7. dubna 2022 - kurz Pokroky lékařské genetiky (3. LF UK Praha)
 • 20. dubna 2022 - kurz Psychologie genetického poradenství (3. LF UK Praha)
 • 13.-14. října 2022 - kurz Pokroky lékařské genetiky (Ostravská univerzita)

Vzdělávací materiály

Evropská společnost lidské genetiky (The European Society of Human Genetics - ESHG) připravila web, kde se na jednom místě budou shromažďovat vzdělávací materiály pro nejrůznější cílové skupiny - ať už pro genetiky - profesionály, tak pro laickou veřejnost, studenty na vysokých školách, ale i studenty na středních či základních školách. Tento nový web se jmenuje EuroGEMS - jde o zkratku ze slov "Euro" a "Genetic Educational Materials & Sources" a naleznete ho na adrese www.eurogems.org.

Velké množství přednášek ve formě videí z molekulární a buněčné biologie najdete na serveru iBiology.org.