Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Vzdělávání

Specializační vzdělávání

Termíny atestací v roce 2021:

  • 27. května 2021 (LFUP Olomouc) - přihlášky do 27. března 2021
  • 2. prosince 2021 (LFHK UK Hradec Králové) - přihlášky do 1. října 2021

Další informace:

Vzdělávací materiály

Evropská společnost lidské genetiky (The European Society of Human Genetics - ESHG) připravila web, kde se na jednom místě budou shromažďovat vzdělávací materiály pro nejrůznější cílové skupiny - ať už pro genetiky - profesionály, tak pro laickou veřejnost, studenty na vysokých školách, ale i studenty na středních či základních školách. Tento nový web se jmenuje EuroGEMS - jde o zkratku ze slov "Euro" a "Genetic Educational Materials & Sources" a naleznete ho na adrese www.eurogems.org.