Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Vzdělávání

Specializační vzdělávání

Termíny atestací v roce 2021:

  • 27. května 2021 (LFUP Olomouc) - přihlášky do 27. března 2021
  • 2. prosince 2021 (LFHK UK Hradec Králové) - přihlášky do 1. října 2021

Další informace: