Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Vzdělávání

Specializační vzdělávání

Termíny atestací pro lékaře v roce 2021:

 • 27. května 2021 (LFUP Olomouc) - přihlášky do 27. března 2021
 • 2. prosince 2021 (LF UK Hradec Králové) - přihlášky do 1. října 2021

Další informace k atestacím lékařů:

Termíny atestací pro nelékaře v roce 2021:

 • 31. května 2021 (IPVZ)
 • 29. listopadu 2021 (IPVZ)

Specializační kurzy a stáže v roce 2021:

 • 17.-18. března 2021 - Specializační kurz Pokroky lékařské genetiky a specializační kurz v Klinické genetice (IPVZ)
 • 10.-14. května 2021 - Specializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice (IPVZ)
 • 6.-7. října 2021 - Specializační kurz Pokroky lékařské genetiky a specializační kurz v Klinické genetice (IPVZ)
 • 11. října 2021 - Specializační kurz Psychologie genetického poradenství (LF UK Hradec Králové)
 • 8.-12. listopadu 2021 - Specializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice (IPVZ)

Termíny atestací pro lékaře v roce 2022:

 • 26. května 2022 (3. LF UK Praha)
 • 1. prosince 2022 (Ostravská univerzita)

Termíny atestací pro nelékaře v roce 2022:

 • 30. května 2022 (IPVZ)
 • 28. listopadu 2022 (IPVZ)

Specializační kurzy a stáže v roce 2022:

 • 6.-7. dubna 2022 - kurz Pokroky lékařské genetiky (3. LF UK Praha)
 • 20. dubna 2022 - kurz Psychologie genetického poradenství (3. LF UK Praha)
 • 13.-14. října 2022 - kurz Pokroky lékařské genetiky (Ostravská univerzita)

Termíny atestací pro lékaře v roce 2023:

 • 31. května 2023 (LF UK Plzeň)
 • 14. listopadu 2023 (LF MUNI Brno)

Termíny atestací pro nelékaře v roce 2023:

 • 29. května 2023 (IPVZ)
 • 27. listopadu 2023 (IPVZ)

Specializační kurzy a stáže v roce 2023:

 • 20.-21. února 2023 - kurz Pokroky lékařské genetiky (LF MUNI Brno)
 • 22. února 2023 - kurz Psychologie genetického poradenství (LF MUNI Brno)
 • 14.-15. března 2023 - Specializační kurz Pokroky lékařské genetiky a specializační kurz v klinické genetice (IPVZ)
 • 16. března 2023 - navazující nepovinný kurz Pokroky lékařské a klinické genetiky (IPVZ)
 • 15.-19. května 2023 - Specializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice (IPVZ)
 • 3.-4. října 2023 - Specializační kurz Pokroky lékařské genetiky a specializační kurz v klinické genetice (IPVZ)
 • 5. října 2023 - navazující nepovinný kurz Pokroky lékařské a klinické genetiky (IPVZ)
 • 6.-10. listopadu 2023 - Specializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice (IPVZ)

Termíny atestací pro lékaře v roce 2024:

 • 28. května 2023 (2. LF UK Praha)
 • 2. prosince 2023 (LF OU Ostrava)

Termíny atestací pro nelékaře v roce 2024:

 • 23. května 2024 (IPVZ)
 • 25. listopadu 2024 (IPVZ)

Specializační kurzy a stáže v roce 2024:

 • 28. března 2024 - kurz Psychologie genetického poradenství (2. LF UK Praha)
 • 7.-8. října 2024 - kurz Pokroky lékařské genetiky (LF OU Ostrava)

Vzdělávací materiály

Evropská společnost lidské genetiky (The European Society of Human Genetics - ESHG) připravila web, kde se na jednom místě budou shromažďovat vzdělávací materiály pro nejrůznější cílové skupiny - ať už pro genetiky - profesionály, tak pro laickou veřejnost, studenty na vysokých školách, ale i studenty na středních či základních školách. Tento nový web se jmenuje EuroGEMS - jde o zkratku ze slov "Euro" a "Genetic Educational Materials & Sources" a naleznete ho na adrese www.eurogems.org.

Velké množství přednášek ve formě videí z molekulární a buněčné biologie najdete na serveru iBiology.org.