Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Společnost

21. června 2011 21:50

Společnost lékařské genetiky je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Jako samostatná společnost v rámci ČLS JEP zahájila činnost v roce 1967 a její vznik je úzce spjatý s rozvojem genetiky v tehdejším Československu. Podrobnosti naleznete v samostatném článku o historii společnosti.


Koncepce lékařské genetiky

23. září 2022 13:22

Koncepce lékařské genetiky od roku 1970.

Otevřít...

Výbor

9. března 2022 14:34

Aktuální složení výboru společnosti.

Otevřít...

Seznam členů

8. prosince 2021 10:17

Seznam členů společnosti k 3. 12. 2021 pro účely voleb nového výboru. Připomínáme, že členové volební komise (doc., MUDr. Alena Šantavá, CSc., MUDr. Jan Všetička, MUDr. Marek Turnovec) nemohou být do výboru ani revizní komise voleni.

Otevřít...

Zápisy z jednání výboru

15. ledna 2020 0:43

Zápisy z jednání výboru společnosti.

Otevřít...

Kontakt

11. prosince 2019 10:37

Různé možnosti kontaktování společnosti.

Otevřít...

Členství

11. prosince 2019 8:46

Informace o členství v SLG.

Otevřít...

Historie

31. října 2007 11:33

Na tomto místě budeme shromažďovat články a další dokumenty související s vývojem lékařské genetiky a Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP.

Otevřít...