Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Společnost

21. června 2011 21:50

Společnost lékařské genetiky je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Jako samostatná společnost v rámci ČLS JEP zahájila činnost v roce 1967 a její vznik je úzce spjatý s rozvojem genetiky v tehdejším Československu. Podrobnosti naleznete v samostatném článku o historii společnosti.

Zápisy z jednání výboru společnosti.

Různé možnosti kontaktování společnosti.

Aktuální složení výboru společnosti.

Informace o členství v SLG.

Článek shrnující vývoj lékařské genetiky a Společnosti lékařské genetiky.