Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Členství

11. prosince 2019 8:46

Členem Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP (SLG) je možné se stát vyplněním přihlášky. V rámci této přihlášky si můžete vybrat různé organizační složky ČLS JEP, do kterých se také chcete přihlásit a mezi nimi je i SLG. Sekretariát ČLS JEP pak zajistí předání přihlášek i příslušným organizačním složkám, kde v případě SLG jsou přihlášky projednávány a schvalovány při jednání výboru společnosti.

Další informace o členství v ČLS JEP naleznete zde:

Výhody členství v SLG

  • Společnost projednává podněty svých členů a hájí jejich zájmy.
  • Možnost volit vedení společnosti a být do orgánů společnosti (výbor a revizní komise) zvolen.
  • Přístup k zápisům z jednání výboru společnosti.
  • Snížený registrační poplatek na některé z konferencí (například Kaprasův den).
  • Možnost účastnit se soutěží vyhlašovaných společností (například Soutěž o nejlepší publikaci).
  • "Fellowship" (stipendium) pro účast na ESHG.

Povinnosti člena

Povinností členů společnosti je platit každý rok členský příspěvek, jehož výše je od roku 2019 350 Kč. Kromě tohoto poplatku SLG ČLS JEP je obvykle nutné hradit také členský příspěvek samotné České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2019 je to 400 Kč. Oba tyto poplatky se hradí najednou, na základě výzvy se složenkou, které ústředí ČLS JEP rozesílá každý rok. V roce 2019 byly tyto složenky rozesílány v květnu.