Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

IVD-R

IVD-R je zkráceným označením pro nařízení (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Na této stránce budeme shromažďovat důležité dokumenty a odkazy k tomuto tématu.