Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Konference

11. prosince 2019 9:39

Na tomto místě naleznete informace o pravidelně se konajících odborných konferencích.

Výroční konference pořádané Cytogenetickou sekcí Československé biologické společnosti, z. s., které se konají v různých městech České republiky.

Konference zaměřená především na molekulárně-genetickou diagnostiku.

Konference, která se koná obvykle každý rok v zimních měsících v Praze, pojmenovaná na počest Doc. MUDr. Jana Kaprase, CSc., jednoho ze zakladatelů Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, který působil na 1. lékařské fakultě UK, kde přednášel biologii a genetiku a také byl autorem několika učebních textů v tomto oboru. Samotná konference zaměřená především na klinická témata, ale prostor na ní má i laboratorní genetická diagnostika.