Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Kaprasův den

11. prosince 2019 9:39

Konference, která se koná obvykle každý rok v zimních měsících v Praze, pojmenovaná na počest Doc. MUDr. Jana Kaprase, CSc., jednoho ze zakladatelů Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, který působil na 1. lékařské fakultě UK, kde přednášel biologii a genetiku a také byl autorem několika učebních textů v tomto oboru. Samotná konference zaměřená především na klinická témata, ale prostor na ní má i laboratorní genetická diagnostika.


Kaprasův den 2024

3. prosince 2023 23:45

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na 22. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat ve středu 14. února 2024. Konference se koná pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Otevřít...

Kaprasův den 2023

19. prosince 2022 1:05

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na 21. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat ve středu 15. února 2023 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu (Albertov 4, Praha 2). Konference se koná pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

K aktivní i pasivní účasti je nutné se přihlásit – a to pomocí tohoto formuláře. Z kapacitních důvodů není registrace na místě možná.

Pro tradičně velký počet aktivních příspěvků otevíráme letos opět i posterovou sekci.

Otevřít...

Kaprasův den 2022

31. ledna 2022 0:34

Vážené kolegyně a kolegové,

ačkoliv je epidemiologická situace nadále obtížně předvídatelná, objevují se již i optimistická očekávání a podmínky pro pořádání kongresů nebyly dále zpřísněny, tudíž definitivně ohlašujeme konání Kaprasova dne v prezenční formě.

Kaprasův den bude zahájen ve středu 16. února v 9.00 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu (Albertov 4, Praha 2). Kapacita konference je v tuto chvíli již plně zaplněna. Děkujeme všem za velký zájem a omlouváme se všem, na které se letos nedostalo. Každý registrovaný účastník obdrží pokyny k platbě účastnického poplatku emailem. Připomínáme, že platba na místě není ani letos možná.

Součástí Kaprasova dne je v letošním roce i Shromáždění členů SLG ČLS JEP, které proběhne v rámci druhé dopolední sekce (od 11.30 do 12.00), kde odstupující výbor SLG ČLS JEP přednese zprávu o své činnosti a následně volení komise vyhlásí výsledky voleb do výboru SLG ČLS JEP na další období. Shromáždění členů SLG ČLS JEP je volně přístupné všem členům SLG (to neplatí pro vlastní odborný program konference, který je přístupný pouze registrovaným účastníkům).

Těšíme se na vaši účast.

Antonín Šípek jr. a Vladimír Gregor

Otevřít...

Kaprasův den 2021

3. června 2021 15:30

Aktualizace z 3. června 2021:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
velice nás to mrzí, ale současná situace nám neumožnila zahájit přípravy na Kaprasův den 2021 ani v plánovaném náhradním termínu na konci června. Přestože se aktuálně epidemiologická situace zlepšuje, pravidla pro konání větších konferencí zůstávají nejasná, a proto jsme se rozhodli překotné přípravy ani nezahájit a náš plán je uspořádat konferenci ve standardním únorovém termínu v roce 2022.
Pevně věříme, že to již bude možné a budeme se na vás všechny těšit.
Za pořadatele
Antonín Šípek jr. a Vladimír Gregor

Otevřít...

Kaprasův den 2010

Vložil(a): mat, 17. února 2020 22:11

Otevřít...

Kaprasův den 2011

Vložil(a): mat, 17. února 2020 22:10

Otevřít...

Kaprasův den 2013

Vložil(a): mat, 17. února 2020 22:09

Otevřít...

Kaprasův den 2014

Vložil(a): mat, 17. února 2020 22:08

Otevřít...

Kaprasův den 2015

17. února 2020 22:06

Otevřít...

Kaprasův den 2016

Vložil(a): mat, 17. února 2020 22:05

Otevřít...

Kaprasův den 2017

Vložil(a): mat, 17. února 2020 22:03

Otevřít...

Kaprasův den 2018

Vložil(a): mat, 17. února 2020 22:01

Otevřít...

Kaprasův den 2019

8. ledna 2020 12:17

Kaprasův den se v roce 2019 konal ve středu 13. února.

Otevřít...

Kaprasův den 2020

Vložil(a): mat, 5. ledna 2020 13:59

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na 19. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat ve čtvrtek 20. února 2020 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu (Albertov 4, Praha 2). Konference se koná pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Otevřít...