Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Kaprasův den 2023

19. prosince 2022 1:05

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na 21. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat ve středu 15. února 2023 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu (Albertov 4, Praha 2). Konference se koná pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

K aktivní i pasivní účasti je nutné se přihlásit – a to pomocí tohoto formuláře. Z kapacitních důvodů není registrace na místě možná.

Pro tradičně velký počet aktivních příspěvků otevíráme letos opět i posterovou sekci.

Účast bude zpoplatněna následovně:

Platba do 1. 2. 2023Platba po 1. 2. 2023
Aktivní účast (přednáška/poster, pouze 1 prezentující autor)00
Člen SLG300 Kč400 Kč
Nečlen SLG400 Kč500 Kč
Laboranti a středoškoláci200 Kč300 Kč

Registrační poplatky zasílejte na účet České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 500617613/0300, variabilní symbol 2523024, do poznámky uveďte jméno registrované osoby. Je nutné uvést i specifický symbol, který obdržíte e-mailem po vyplnění registračního formuláře. Potvrzení o platbě přineste k registraci, zvláště v případě plateb zaslaných „na poslední chvíli“.

Pokud budete registrační poplatek hradit ze zahraniční, budou se Vám hodit i tyto údaje:
IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
Jméno majitele účtu: CESKA LEKARSKA SPOL.

Platba musí být provedena převodem odpovídající částky na účet, platba na místě nebude ani tento rok možná. V ceně registračního poplatku je občerstvení po dobu všech přestávek.

Potvrzení o platbě (daňový doklad) vydává přímo sekretariát ČLS JEP, pokud je platba připsána na účet ČLS JEP včas a je dle jména jasně identifikovatelná, potom je potvrzení vystavené předem a je k dispozici v den konference u registrace. V případě hromadné platby za více účastníků, či jiných specifických požadavků na vystavení daňového dokladu (včetně zapomenutého či chybějícího potvrzení), kontaktuje přímo sekretariát ČLS JEP (vedoucí ekonomického oddělení, paní Magdalena Menclová, menclova@cls.cz). Organizátoři za SLG nemají přímý přístup do účetnictví ČLS JEP a proto nemohou těmto žádostem vyhovět.

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je středa 25. ledna 2023.

Uzávěrka přihlášek k pasivní účasti s platbou na účet je pondělí 6. února 2023.

Upozorňujeme, že i kapacita velké posluchárny Purkyňova ústavu je omezena, nemůžeme proto vyloučit, že bude registrace uzavřena již dříve z důvodu naplnění kapacity. Stejně tak doporučujeme i zájemcům o aktivní účast formou přenášky, aby své příspěvky odeslali co nejdříve, také časová dotace jednodenní konference je omezená, proto nemůžeme po sestavení programu ještě dodatečně zařazovat další (byť jistě velmi zajímavé) přednášky, neboť se nám již do programu prostě nevejdou.

Prosíme autory o vyplnění krátké anotace (abstraktu) v přihlašovacím formuláři. Tato anotace bude uvedena v elektronickém sborníku konference. Při registraci prosím uveďte, zda preferujete poster či přednášku. Autoři budou o přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho formě informováni nejpozději do 31. ledna 2023.

S případnými dalšími dotazy se obracejte na hlavní organizátory:

Těšíme se na vaši hojnou účast a zajímavé příspěvky.

Informujte laskavě i své spolupracovníky.


Kaprasův den 2023 - program a sborník

10. února 2023 10:43

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ještě jednou si Vás dovolujeme pozvat na letošní Kaprasův den, který se koná ve středu 15. února 2023. V přílohách naleznete program konference a také sborník s abstrakty/anotacemi příspěvků z konference.

Kaprasův den 2023 - program

Kaprasův den 2023 - sborník

Otevřít...

Kaprasův den 2023 – první oznámení

27. listopadu 2022 23:46

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom oznámili, že další ročník Kaprasova dne (tentokrát již v klasické podobě) se bude konat ve středu 15. února 2023 na již tradičním místě, v budově Purkyňova ústavu (Albertov 4, Praha 2).

Registrace k aktivní i pasivní účasti na konferenci bude otevřena v průběhu prosince.

Ačkoliv nás nebudou (snad) již nijak omezovat oficiální nařízení, mějte prosím na paměti, že kapacita posluchárny je omezená, nenechávejte proto, prosím, registraci na poslední chvíli. V minulých letech se i stávalo, že bylo nutné registraci uzavřít před posledním dnem registrace právě kvůli vyčerpané kapacitě.

Na Vaši účast se těší:

MUDr. Antonín Šípek Jr, Ph.D. (antonin.sipek@lf1.cuni.cz)
MUDr. Romana Mihalová (romana.mihalova@lf1.cuni.cz)
MUDr. Vladimír Gregor (vladimir.gregor@ftn.cz)

Otevřít...