Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Registrace na Kaprasův den 2023

Tento formulář slouží pro přihlášení k pasivní i aktivní účasti na Kaprasův den 2023 - pracovní den členů Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., který se koná ve středu 15. února 2023.

Přihlášení k aktivní účasti je možné nejpozději do 25. ledna 2023.
Přihlášení k pasivní účasti a zaplacení účastnického poplatku převodem je možné do 6. února 2023.

Platba ani registrace na místě není z kapacitních důvodů možná!

Věnujte prosím zvýšenou pozornost vyplňování tohoto formuláře - i u položek pro jméno, příjmení a tituly, z těchto údajů budou také vytvořeny certifikáty o účasti. Pokud tedy nechcete například certifikát vystavený na jméno "jan novak", ale raději na "Mgr. Jan Novák", tak raději zadané údaje ještě jednou zkontrolujte. Děkujeme.

Již uplynul termín pro poslední registrace, nebo se už přihláslo maximální množství účastníků. Další registrace nejsou možné.