Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Kaprasův den 2023 - program a sborník

10. února 2023 10:43

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ještě jednou si Vás dovolujeme pozvat na letošní Kaprasův den, který se koná ve středu 15. února 2023. V přílohách naleznete program konference a také sborník s abstrakty/anotacemi příspěvků z konference.

Kaprasův den 2023 - program

Kaprasův den 2023 - sborník